Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στην Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Διευθυντής της Σχολής είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Σαμαράς Πέτρος.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, οι Συνελεύσεις των Τομέων και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων απαρτίζεται από τους παρακάτω Τομείς που σχετίζονται με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

  1. Επιστήμη Τροφίμων
  2. Τεχνολογία Τροφίμων

Οι Συνελεύσεις Τομέων απαρτίζονται από τον Διευθυντή του Τομέα, τον Αναπληρωτή του, τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στον Τομέα και τον εκλεγμένο στο κάθε Τομέα, εκπρόσωπο του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος και από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Τεχνικού Προσωπικού και του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος.

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, Πρόεδρος του Τμήματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Καλογιάννη Ελένη. Αναπληρώτρια Πρόεδρος είναι η Καθηγήτρια Μωρίκη Αμαλία.