Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε!

Από την ίδρυσή του το 1983, το Τμήμα έχει ως σκοπό την προσφορά στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Τροφίμων και την προαγωγή της γνώσης που αφορά την Επιστήμη και τη Τεχνολογία των Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται από το προσωπικό του. Οι, πλέον των 1300, απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν με επιτυχία τομείς της ελληνικής οικονομίας που σχετίζονται με τον σημαντικό για την χώρα τομέα των τροφίμων.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα και ειδικότερα στην παραγωγή ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών τροφίμων και την βελτίωση της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, εξέτασης, νομοθεσίας και χρησιμοποίησης των τροφίμων, κάνοντας χρήση των βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών, καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής.

Η διάρθρωση των σπουδών στο τμήμα καλύπτει τον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο. Από το 2009, το Τμήμα προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο » Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων» το οποίο έχουν με επιτυχία παρακολουθήσει απόφοιτοι Τεχνολόγοι Τροφίμων, Χημικοί, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί, Κτηνίατροι και απόφοιτοι άλλων, συγγενών προς τα τρόφιμα, ειδικοτήτων.