Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι απαραίτητη  σε κάθε συναλλαγή  του φοιτητή με τη Γραμματεία, καθώς  και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Περισσότερα στην ιστοσελίδα:  http://academicid.minedu.gov.gr/ .

Η έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για διόρθωση  κτλ.  γίνεται από τη Γραμματεία.

Επίσης, με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να γίνουν μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. και να αποκτήσουν την κάρτα δανεισμού βιβλίων.