Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει, το Σεπτέμβριο, την προθεσμία εγγραφής των κατ’ έτος εισαγομένων φοιτητών. Στο διάστημα αυτό οι επιτυχόντες, μέσω της σελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.

Αμέσως μετά, οι επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως, την συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγόμενους.

Η παραπάνω διαδικασία και προθεσμίες ισχύουν για τους εισαγόμενους με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για θέματα που σχετίζονται με τη φοίτηση (εγγραφή μαθημάτων, πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα Πυθία κλπ.) κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τις Γενικές Οδηγίες Φοίτησης.