Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει οριστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015. Στο διάστημα αυτό οι επιτυχόντες μέσω της σελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.

Αμέσως μετά και έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2015 οφείλουν να αποστείλουν στην γραμματεία του τμήματος εισαγωγής τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως την συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγόμενους.

Η παραπάνω διαδικασία και προθεσμίες ισχύουν για τους εισαγόμενους με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β” ή ΕΠΑΛ-Α” και τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας.

Για θέματα που σχετίζονται με την φοίτηση (εγγραφή μαθημάτων, πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα Πυθία κλπ.) κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τις Γενικές Οδηγίες Φοίτησης.