Οι μετεγγραφές φοιτητών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 θα ανέλθουν στο ποσοστό του 15% των εισακτέων φοιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις και τα κριτήρια  που ορίζονται στην παρ. 1 & 11 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α”).

Οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα όταν οριστούν από το Υπουργείο.