Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τις Γενικές Οδηγίες Φοίτησης.

Με το αριθμ. 11/04.08.2015 συμβούλιο της Σχολής εγκρίθηκαν ο κανονισμός πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και ο κανονισμός εξετάσεων του ΑΤΕΙΘ. Ο κανονισμός πειθαρχικής διαδικασίας φοιτητών τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση 1/29-02-2016 της Συνέλευσης του ΑΤΕΙΘ.