Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε περίοδο που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, γίνονται οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το εξάμηνο. Η δήλωση μαθημάτων ενέχει και το χαρακτήρα της εγγραφής στο Τμήμα, γι’ αυτό και γίνονται δεκτές δηλώσεις κενές μαθημάτων. Φοιτητές, που για δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν κάνουν δήλωση, διαγράφονται από τα μητρώα του Τμήματος χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Πυθία. Οι Γενικές Οδηγίες Φοίτησης, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα Νέοι Φοιτητές-Εγγραφή στο Τμήμα περιγράφουν με λεπτομέρεια την διαδικασία αυτή.