Η φοίτηση για λήψη πτυχίου διαρκεί κατ” ελάχιστο 10 εξάμηνα.

Μετά την ακύρωση του νόμου που όριζε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης (Νόμος 4009/2011, άρθρο 80, παρ.9α,β,γ) δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην φοίτηση. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας είναι η εγγραφή (μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων) κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Φοιτητές που για δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν κάνουν δήλωση, διαγράφονται από τα μητρώα του Τμήματος χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Η φοίτηση μπορεί να διακοπεί μέσα στα 5 πρώτα έτη σπουδών. Το συνολικό διάστημα διακοπής σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.