ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Εγγραφές Πρωτοετών μέχρι 6/10/2017
Χειμερινό Εξάμηνο
Δηλώσεις Μαθημάτων  29/9-4/10/2017
Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων  13/10-17/10/2017
Έναρξη Μαθημάτων 5/10/2017

πρωτοετείς: 9/10/2017

Έναρξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης 1/10/2017
Περίοδος Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας  1/11-10/11/2017
Υποδοχή Πρωτοετών  11/10/2017
Ορκωμοσία Αποφοίτων  22/11/2017
Λήξη Μαθημάτων  12/1/2018
Εξεταστική Περίοδος  15/1-09/2/2018
Περίοδος Αιτήσεων για Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών
Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών
Λήξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης:  31/3/2018
Εαρινό Εξάμηνο
Δηλώσεις Μαθημάτων
Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων
Έναρξη Μαθημάτων  20/2/2018
Έναρξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης
Περίοδος Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας
Λήξη Μαθημάτων  1/6/2018
Εξεταστική Περίοδος  4/6-29/6/2018
Περίοδος Αιτήσεων για Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών
Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών
Λήξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης
Ορκωμοσία Αποφοίτων
Εξεταστική Σεπτεμβρίου
Εξεταστική Περίοδος  3/9-21/9/2018
Περίοδος Αιτήσεων για Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  
Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  
Ορκωμοσία Αποφοίτων