ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Εγγραφές Πρωτοετών μέχρι 7/10/2016
Χειμερινό Εξάμηνο
Δηλώσεις Μαθημάτων
Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων
Έναρξη Μαθημάτων 12/10/2016
Έναρξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης 1/10/2016
Περίοδος Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας
Υποδοχή Πρωτοετών  12/10/2016
Ορκωμοσία Αποφοίτων  30/11/2016
Λήξη Μαθημάτων  27/1/2017
Εξεταστική Περίοδος  31/1-24/2/2017
Περίοδος Αιτήσεων για Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  20/2-24/2/2017
Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  1/3/2017
Λήξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης:  31/3/2017
Εαρινό Εξάμηνο
Δηλώσεις Μαθημάτων
Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων
Έναρξη Μαθημάτων
Έναρξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης
Περίοδος Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας
Λήξη Μαθημάτων  9/6/2017
Εξεταστική Περίοδος  12/6-4/7/2017
Περίοδος Αιτήσεων για Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών   29/5-2/6/2017
Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  7/6/2017
Λήξη Περιόδου Πρακτικής Άσκησης
Ορκωμοσία Αποφοίτων  28/6/2017
Εξεταστική Σεπτεμβρίου
Εξεταστική Περίοδος  1/9-22/9/2017
Περίοδος Αιτήσεων για Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  
Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών  
Ορκωμοσία Αποφοίτων