Για να κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ με τα περιγράμματα των μαθημάτων, κάνετε κλικ εδώ.

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τεσσάρων(4) εξαμήνων εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και τα επόμενα δύο την εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (research project).

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου έτους και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες:

Α´ Εξάμηνο Β´ Εξάμηνο
Μάθημα Διδ. Μον. Μάθημα Διδ. Μον.
Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων 6 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 10
Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP) 4 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 4
Οργάνωση  & Προγραμματισμός Παραγωγής 6 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 6
Προχωρημένες Μέθοδοι Εξέτασης των Τροφίμων 6 Νομοθεσία Τροφίμων 4
Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων 8 Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (SPC)/Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντος 6
Σύνολο 30 Σύνολο 30