Το έργο WaMPPP (http://www.wamppp.com/) – Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω της ενδυνάμωσης της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ ΚΑ2-Capacity Building in the field of Higher Education, το οποίο συντονίζεται από το College of Applied Technical Sciences του Niš, και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ικανών στελεχών στη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων Αυτή η πτυχή της προστασίας του περιβάλλοντος βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο στη Σερβία και οι ειδικοί Διαχείρισης Αποβλήτων είναι λιγοστοί. Από την άλλη η Σερβία ως υποψήφια για ένταξη χώρα στην ΕΕ, χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ, τη Σλοβενία και την Τσεχική Δημοκρατία και άλλους έξι εταίρους από τη Σερβία.

Ο ρόλος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στο πρόγραμμα είναι να βοηθήσει τον καθορισμό της μαθησιακών αποτελεσμάτων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ειδικών στη Διαχείριση αποβλήτων, να βοηθήσει στην ανάπτυξη ΠΣ δεύτερου επιπέδου, να συμμετάσχει στην παράδοση μαθημάτων για τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους, και να κατευθύνει τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.