ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ονομασία Ιδρύματος

A WIEN 03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna – Austria (for staff mobility only)
BG PLOVDIV 05 University of Food Technologies Plovdiv (UFT)
CY LEFKOSI 01 Open University of Cyprus
D STUTTGA 01 University of Stuttgart – Germany
E ALMERIA 01 Universidad de Almeria – Spain
E BARCELO 02 Universitat Autonoma de Barcelona
E CADIZ 01 Universidad de Cadiz – Spain
E CORDOBA 01 Universidad de Cordoba – Spain
E HUELVA 01 Universidad de Huelva – Spain
E JAEN 01 Universidad de Jaen – Spain
E LEON 01 Universidad De Leon
E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid – Spain
F ANGERS 08 Ecole Superieure d’ Agriculture – France
F CASTANE 02 ENFA Ecole nationale de formation agronomique – France
I MILANO 01 Universita Degli Studi di Milano – Italy
LT KAUNAS 05 Aleksandras Stulginskis University (ASU), Lithuania
LT KLAIPED09 Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania
MTMALTA01 University of Malta, Malta (ONLY FOR STAFF MOBILITY)
NL S-HERTO 01 Has Den Bosch University of Professional Education – The Netherlands
P VIANA D01 Instituto Politecnico de Viana do Castelo – Portugal
P VISEU 01 Polytechnic Institute of Viseu, Agrarian School, Portugal
P COIMBRA02 Instituto Politecnico de Coimbra, Portugal
PL KRAKOW06 University of Agriculture in Krakow -Poland
RO BUKURES 11 Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romania
RO GALATI01 University “Dunarea de Jos” of Galati, Romania
RO ORADEA 01 University of Oradea, Romania
RO TIMISOA 03 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine-Timisoara-Romania (ONLY FOR INCOMING STUDENTS)
RO CLUJNAP04 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
RSBELGRADD08 Belgrade Polytechnic, Republic of Serbia (From 01/08/2019)
RSNOVISAD03 The Higher Technical Education School of Professional Studies in Novi Sad, Serbia
SF HAMEENL 09 HAMK University of Applied Sciences – Finland
SI MARIBOR01 University of Maribor, Slovenia
TR ERZURUM 01 Ataturk University, Turkey (ONLY FOR STAFF MOBILITY)
TR GUMUSHA 01 Gumushane University, Turkey
TR KASTAMO 01 Kastamonu University, Turkey
TR MERSIN 01 Mersin Universitesi, Turkey
TR IZMIR02 Ege University, Turkey