ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ονομασία Ιδρύματος

A WIEN 03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna – Austria (for staff mobility only)
CY LEFKOSI 01 Open University of Cyprus
D STUTTGA 01 University of Stuttgart – Germany
E ALMERIA 01 Universidad de Almeria – Spain
E CADIZ 01 Universidad de Cadiz – Spain
E CORDOBA 01 Universidad de Cordoba – Spain
E HUELVA 01 Universidad de Huelva – Spain
E JAEN 01 Universidad de Jaen – Spain
E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid – Spain
F ANGERS 08 Ecole Superieure d’ Agriculture – France
F CASTANE 02 ENFA Ecole nationale de formation agronomique – France
I MILANO 01 Universita Degli Studi di Milano – Italy
NL S-HERTO 01 Has Den Bosch University of Professional Education – The Netherlands
P VIANA D01 Instituto Politecnico de Viana do Castelo – Portugal
PL KRAKOW06 University of Agriculture in Krakow -Poland
RO BUKURES 11 Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romania
RO ORADEA 01 University of Oradea, Romania
RO TIMISOA 03 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine-Timisoara-Romania (ONLY FOR INCOMING STUDENTS)
RO CLUJNAP04 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
SF HAMEENL 09 HAMK University of Applied Sciences – Finland
TR ERZURUM 01 Ataturk University, Turkey (ONLY FOR STAFF MOBILITY)
TR GUMUSHA 01 Gumushane University, Turkey