Όνομα
Επικοινωνία
Ειδικότητα
 
Δουλγέρη Ευαγγελία, ΕΤΕΠ2310-791372Τεχνολόγος Τροφίμων
Καπετάνου Άννα, ΕΤΕΠ2310-013376Εργοδηγός Χημικός
Κατσικούδη Λαμπρινή, ΕΤΕΠ2310-013359Τεχνολόγος Τροφίμων
Τζελεπίδης Δημήτριος, ΕΤΕΠ2310-013300/013308Τεχνολόγος Τροφίμων
Τζιαμπάση Ευθυμία, ΕΤΕΠ2310-013579Νοσηλευτική
Φαντίδου Ειρήνη, ΕΤΕΠ2310-013928Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
Φασούλας Θεόδωρος, ΕΤΕΠ2310-013032Τεχνολόγος Ιχθυολόγος