Όνομα
Επικοινωνία
Ειδικότητα
 
Γρούνα Χρυσάνθη, ΕΤΕΠ2310-791377
2310-791586
Τεχνολόγος Τροφίμων
Δουλγέρη Ευαγγελία, ΕΤΕΠ2310-791372Τεχνολόγος Τροφίμων
Καπετάνου Άννα, ΕΤΕΠ2310-013376Εργοδηγός Χημικός
Κατσικούδη Λαμπρινή, ΕΤΕΠ2310-013359Τεχνολόγος Τροφίμων
Τζελεπίδης Δημήτριος, ΕΤΕΠ2310-013300/013308
Φαντίδου Ειρήνη, ΕΤΕΠ2310-013928Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
Φασούλας Θεόδωρος, ΕΤΕΠ2310-013032Τεχνολόγος Ιχθυολόγος