Όνομα
Επικοινωνία
Ειδικότητα
 
Δουλγέρη Ευαγγελία, ΕΤΕΠ2310-791372Τεχνολόγος Τροφίμων
Τζιαμπάση Ευθυμία, ΕΤΕΠ2310-013579Νοσηλευτική
Φαντίδου Ειρήνη, ΕΤΕΠ2310-013928Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
Φασούλας Θεόδωρος, ΕΤΕΠ2310-013032Τεχνολόγος Ιχθυολόγος