ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Καθηγητής, Τεχνολογία Νερού & Προστασία Περιβάλλοντος 

Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 1995
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 1987

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος-Θεσσαλονίκη
 
Γραφείο: Νέο Κτήριο Τεχν. Τροφίμων

Τηλ 2310013474

email samaras@food.teithe.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ποιότητα νερού και υγρών αποβλήτων.

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού.

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

  • Επεξεργασία ιλύος.

  • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού.