ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Καθηγητής, Τεχνολογία Νερού & Προστασία Περιβάλλοντος 

Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 1995
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 1987

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος-Θεσσαλονίκη
 
Γραφείο: Νέο Κτήριο Τεχν. Τροφίμων

Τηλ 2310013474

email samaras@ihu.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ποιότητα νερού και υγρών αποβλήτων.

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού.

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

  • Επεξεργασία ιλύος.

  • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού.