ΑΜΑΛΙΑ ΜΩΡΙΚΗ

Καθηγήτρια, Τοξικολογία και Οικολογία Νερού και Τροφίμων

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1994)

Πτυχίο Χημείας, ΑΠΘ (1988)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος-Θεσσαλονίκη
 
Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Γραφείο 17
Τηλ.: 2310013372
 
e-mail: moriki@aqua.teithe.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ρύπανση και έλεγχος ποιότητας επιφανειακών νερών
  • Βιογεωχημικοί κύκλοι στο θαλάσσιο περιβάλλον
  • Οικοτοξικολογία υδατικών συστημάτων
  • Προσδιορισμός επιμολυντών στο νερό και τα τρόφιμα