Το Τμήμα έχει σημαντική παρουσία στον χώρο της έρευνας αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την παραγωγή γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τροφίμων καθώς και την προβολή του Τμήματος στην επιστημονική κοινότητα.

Οι βασικοί φορείς χρηματοδότησης των προγραμμάτων είναι το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ», τα προγράμματα «Αριστεία» και «Συνεργασία», η δράση «Κουπόνια Καινοτομίας και το πρόγραμμα «Αρχιμήδης» της ΓΓΕΤ», η Επιτροπή Ερευνών του ΔΙΠΑΕ όπως και ιδιώτες στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος με την βιομηχανία. Τα περισσότερα προγράμματα που εκτελούνται στο Τμήμα δίνουν την δυνατότητα επ΄αμοιβή συνεργασίας με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες (μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές καθώς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές) εμπλουτίζοντας το δυναμικό και τα ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος. Μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία υλοποιήθηκαν από ΔΕΠ αλλά και το Τμήμα συνολικά, έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες (ακόμα και σε διεθνές επίπεδο) ερευνητικές υποδομές.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο Τμήμα κατά την τελευταία 5ετία :

 

Τίτλος Προγράμματος Έναρξη-Λήξη Πηγή Χρηματοδότησης Συνεργαζόμενοι Φορείς Επιστημονικά Υπεύθυνος Προϋπολογισμός (€)
Κολλοειδή τρόφιμα για ειδικές εφαρμογές 2021 Nestlé SA, Vevey, Switzerland Nestlé SA, Vevey, Switzerland Ριτζούλης Χρήστος 62.000 ευρώ
Ανάπτυξη εφαρμογών και συστατικών για σιφόν 2021  

Kayser Bernsdorf GmbH, Vienna, Austria

 

 

Kayser Bernsdorf GmbH, Vienna, Austria

 

Ριτζούλης Χρήστος 15.000 ευρώ
Kayser Bernsdorf GmbH, Vienna, Austria Cafetex ΑΒΕΕ, Αθήνα Cafetex ΑΒΕΕ, Αθήνα Ριτζούλης Χρήστος 2360 ευρώ
Παραγωγή και μελέτη ιδιοτήτων εδώδιμων μεμβρανών συστημάτων κεφιράνης 2019-2021 IKY

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ»

Δημητρέλη Γεωργία
Μελέτη αντιμικροβιακής δράσης υλικών συσκευασίας παρουσία αντιμικροβιακών 2019 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE Καλογιάννη Ελένη 2.727,28
Αποτίμηση διεργασιών παραγωγής σοκολάτας 2019 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. Καλογιάννη Ελένη 1.704,55
Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα 2020-2023 Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ , ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πίνδος, Φάρμα Κουκάκη, ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Καλογιάννη Ελένη 174.147,83
Έρευνα και ανάπτυξη αντιφλεγμονώδων λειτουργικών τροφίμων, υψηλής διατροφικής αξίας, εμπλουτισμένων με ω-3 λιπαρά οξέα, αξιοποιώντας παραπροϊόντα της Ελληνικής αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 2020-2023 Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ , ΕΣΠΑ 2014-2020 Γιώτης Α.Ε, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΚΕΘΕ, ΣΕΒΤ, Τρικαλινός ΕΕ, Τουρναβίτης Καλογιάννη Ελένη 99.544,00
Αποτίμηση ποιοτικών χαρακτηριστικών σοκολάτας 2021-2022 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. Καλογιάννη Ελένη 4.777,78
Ποιοτικός έλεγχος γαλακτωμάτων και παραγωγή αυτών σε πιλοτική κλίμακα 2021 Ελίν Verd A.E.

 

Ελίν Verd A.E.

 

Καλογιάννη Ελένη 4.444,44
Προβολή ωφέλους λιπαρών ελληνικού κολοκυθόσπορου και αποτελεσμάτων ερευνών στον Τομέα των Λιπιδίων 2021 Έργο Υπεραξίας Καλογιάννη Ελένη 1.477,08
Ενεργές Βιοαποικοδομήσιμες Συσκευασίες Τροφίμων με Βάση το Άμυλο 2020-2023  

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Α. Χατζόπουλος Α.Ε., AGRINO-ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ Καραγεωργίου Βασίλειος 241.047,00
Ενίσχυση Δημόσιων Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2017 – τώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Καραγεωργίου Βασίλειος 595.000,00
Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων 2020-2022 Black Sea Basic 2014-2020 Παπαγεωργίου Μαρία 132.848,00
Επιβράβευση συμμετοχής του έργου SUCCESS σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ 2018-2020 ΓΓΕΤ Πετρίδης Δημήτριος 13.075,84
ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2018-2021 INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE- FYROM, ΕΣΠΑ 2014-2020 Σαμαράς Πέτρος 53.000,00
Ενεργειακή Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με Σκοπό τη Μείωση του Ενεργειακού Αποτυπώματος και των Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου 2018-2022 Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020 Σαμαράς Πέτρος 151.986,88
Καινοτόμες τεχνολογίες για την εξάλειψη της τοξικότητας της αμμωνίας στην αναερόβια ζύμωση με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του μεθανίου 2018-2022 Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020 Σαμαράς Πέτρος 119.913,31
Αναστολή της έμφραξης των μεμβρανών σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών με ελεγχόμενη ανάπτυξη νηματοειδών οργανισμών 2018-2021 Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020 Σαμαράς Πέτρος 177.390,00
Καινοτόμα Υλικά Επίστρωσης Αγωγών Αποχετευτικών Δικτύων για Έλεγχο της Διάβρωσης 2018-2021 Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020 Σαμαράς Πέτρος 126.901,20
Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου απόσβεσης της αίσθησης απαρτίας (quorum quenching) για τη μείωση της βιοδιάβρωσης στους αποχετευτικούς αγωγούς 2020-2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΠΑ 2014-2020 Σαμαράς Πέτρος 50.050,00