Προσωπικό Γραμματείας

  • Παπακοτούλα Παρασκευή, Προϊσταμένη Γραμματείας (Πτυχιούχος ΤΕΙ / Διοίκηση Επιχ/σεων)
  • Τζιαμπάση Ευθυμία, Διοικητική Υπάλληλος (Πτυχιούχος ΤΕΙ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. : 2310 013910/013908
Fax : 2310 799152
e-mail:
infofood@teithe.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών και του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος, είναι καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 12.00.

Οι φοιτητές/τριες όταν συναλλάσσονται με τη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.