Προσωπικό Γραμματείας

  • Σοφία Τσιτουρίδου, Διοικητική Υπάλληλος
  • Ιωάννης Τούμπας, Διοικητικός Υπάλληλος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. : 2310 013908 (φοιτητικά θέματα) / 2310 013910 (διοικητικά θέματα)
e-mail: 
infofood@teithe.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών και του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος, είναι καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 12.00.

Οι φοιτητές/τριες όταν συναλλάσσονται με τη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.