01 Απρ

  • Γραμματεία

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Παρακαλώ πολύ, όσοι φοιτητές δε βλέπετε τον ΑΜ σας στο επισυναπτόμενο και θα συμμετάσχετε στην ορκωμοσία του Τμήματος στις 13/04/2022, επικοινωνήστε άμεσα με τη Γραμματεία.

ΑΜ (1)