10 Μάι

  • Αλέξανδρος Κουλούρης

EuFood-STA Δίκτυο

Το ΑΤΕΙΘ μέσω του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων έγινε μέλος του EuFooD-STA Δικτύου που προσδοκά:

(1) να ενισχύσει την καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση για τους φοιτητές της Επιστήμης των Τροφίμων, με γνώμονα τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων (αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους), και,

(2) να ενισχύσει την καινοτόμο συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για το προσωπικό στη βιομηχανία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών.