19 Οκτ

  • Αλέξανδρος Κουλούρης

Επιλογή Υποψηφίων για Ένταξη στο ΠΜΣ του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2019-20

Βάσει του κανονισμού του ΠΜΣ «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», η Επιτροπή επιλογής υποψηφίων κατέληξε στους ακόλουθους 21 φοιτητές για ένταξη στο ΠΜΣ για το Ακαδ. Έτος 2019-20 (εμφανίζοντα τα τρία πρώτα γράμματα του επιθέτου, το πρώτο του ονόματος και τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού που δηλώθηκε):

Αγγ. Γ. 587
Γατ. Ε. 839
Ζιά. Κ. 400
Ιωα. Α. 588
Καν. Ε. 035
Καρ. Δ. 553
Κου. Ε. 117
Κωσ. Ε. 248
Λαπ. Φ. 873
Μαν. Λ. 819
Ντα. Ε. 768
Παν. Α. Π. Α. 213
Παπ. Ο. 569
Παρ. Ε. 755
Πεχ. Χ. 591
Σπυ. Μ. 945
Τζα. Μ. 147
Τζι. Ι. 685
Τσί. Κ. 103
Φακ. Β. 051
Φιλ. Ρ. Ρ. 436