07 Μαρ

  • Γραμματεία

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

«Οι φοιτητές που έχουν εργαστηριακή εργασία στο βιομηχανικό εργαστήριο για το διάστημα μέχρι και τις 11/03/2023, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους καθηγητές τους»