17 Ιουν

  • Γραμματεία

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν βεβαίωση συμμέτοχης στις εξετάσεις θα βρουν το έντυπο εδώ:  Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρώτα υπογράφεται από τον καθηγητή και έπειτα θεωρείται από τη γραμματεία

( 10-12) καθημερνά.