10 Ιουν

  • Γραμματεία

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ

Όσοι φοιτητές δήλωσαν μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου από αυτό που φοιτούν και παρέλαβαν τα αντίστοιχα βιβλία από τον «Εύδοξο», σας γνωρίζουμε ότι είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν.

Θα πρέπει να επιστραφούν τα βιβλία, ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα ύπαρξης μελλοντικών προβλημάτων (γιατί θα γίνει ηλεκτρονικός διοικητικός έλεγχος από το υπουργείο).

Η διαδικασία για την επιστροφή των βιβλίων υπάρχει στην ιστοσελίδα του «Ευδόξου».