08 Απρ

  • Γραμματεία

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 13ης Απριλίου 2022

Η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2022 στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος στο κεντρικό Κτήριο της Σίνδου.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις τελετές συνολικά μία για κάθε έτος κτήσης πτυχίου, όλες την ίδια μέρα και τις παρακάτω ώρες:

Η πρώτη τελετή θα πραγματοποιηθεί από τις 09.30’ έως τις 10.30’ και αφορά σε πτυχιούχους του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Η δεύτερη τελετή θα πραγματοποιηθεί από τις 11.00’ έως τις 12.00’ και αφορά σε πτυχιούχους του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η τρίτη τελετή θα πραγματοποιηθεί από τις 12.30’ έως τη 13.00’ και αφορά σε πτυχιούχους του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η τέταρτη τελετή θα πραγματοποιηθεί από τις 13.30’ έως τις 14.30’ και αφορά σε πτυχιούχους του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Κατά την τελετή λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 1547/02.04.2022, Παράρτημα 13 και συνοπτικά στον παρακάτω σύνδεσμο

Οδηγίες διεξαγωγής ορκωμοσίας φοιτητών

Για τους φοιτητές που δεν θα προσέλθουν στην τελετή και επιθυμούν να παραλάβουν τα πτυχία την ίδια ημέρα, παρακαλούνται, να ειδοποιήσουν το εξουσιοδοτημένο άτομο (με την ταυτότητά του και την εξουσιοδότηση) να προσέλθει στη Γραμματεία από τις 8.00’ έως τις 8.30’, το πρωί της 13ης Απριλίου 2022.

Οι υπόλοιποι που επιθυμούν να παραλάβουν τα πτυχία τους με κούριερ τις επόμενες ημέρες της ορκωμοσίας, απαιτείται να κάνουν εξουσιοδότηση στον υπάλληλο της κούριερ (αναφέρετε ότι πρόκειται για επίσημα έγγραφα, γνωρίζουν όλες οι κούριερ το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε) και να ειδοποιήσουν τη γραμματεία ώστε να έχει έτοιμο τον φάκελό προς παραλαβή από τον υπάλληλο της κούριερ, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθει με την εξουσιοδότηση και την ταυτότητά του.

Όσοι δεν προσέλθουν στην τελετή, καλό είναι να ειδοποιήσουν τη γραμματεία στο email infofood@teithe.gr , μέχρι την Τρίτη ώστε να μην προσφωνηθούν και προκαλέσουν αδικαιολόγηση αναμονή κατά τη διάρκεια της τελετής.