15 Μαρ

  • Γραμματεία

Συμπληρωματικός Κατάλογος Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης 2022-2023

«Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έκαναν αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης ότι έχει εγκριθεί η συμπληρωματική  κατάσταση των δικαιούχων σύμφωνα με την αρ.13/8-3-2023 απόφαση της ΔΕ/ΔΙΠΑΕ, όπως εμφανίζεται εδώ: Συμπληρωματικός Κατάλογος Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης 2022-2023