27 Ιουν

  • Βούλτσιος Δημήτριος

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λόγω ασθένειας της γραμματείας, καλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία στις 4. Ιουλίου 2022 να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/fgoRACotgDSF4KHMA

Μέχρι την Τετάρτη 29.6.22 ώρα 12:00