08 Αυγ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Επιτροπή ερευνών

Διεθνές Πανεπιστήμιο