19 Μαρ

  • Γραμματεία

Προκηρύξεις Erasmus+

Στην ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus του ΑΤΕΙΘ ανακοινώθηκαν 3 προκηρύξεις για επιλογή φοιτητών για το τρέχον και το Χειμερινό εξάμηνο. Αναλυτικά αφορούν:

Συμπληρωματική Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης-After Placement για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 (3 έως 5 μήνες)
Αφορά το τρέχον εξάμηνο (εαρινό 2018-2019) για πρακτική άσκηση ή after placement φοιτητών διάρκειας από 3 έως 5 μήνες.

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης-After Placement για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020
Αφορά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 για πρακτική άσκηση ή after placement φοιτητών.

Προκήρυξη Σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020
Αφορά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 για σπουδές.

PROC-inter_19-20W

PROC-studies_19-20W

PROC-extra_inter_18-19S