26 Μάι

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Πρακτική Άσκησης μέσω ΟΑΕΔ

Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Δι.Πα.Ε. ενημερώνει για τη συνέχιση της πρακτικής Άσκησης μέσω ΟΑΕΔ και επισυνάπτει και το ΦΕΚ ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι φορείς.      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φοιτητικής Μέρμνας ΔΙΠΑΕ   

Σύμφωνα με την από 15-05-2020 ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και  δεδομένου ότι η αναστολή επιβλήθηκε από το νόμο, δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελίας – ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.

ΦΕΚ 1935 ρυθμίσεις για εργαστ ασκήσεις, πρακτική κλπ