18 Μάι

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Πρακτική Άσκηση – ΟΑΕΔ

Σε σχετικό μας ερώτημα, όσον αφορά τη συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ μας απάντησε με το παρακάτω e-mail. Η Πρακτική Άσκηση συνεχίζεται κανονικά μέσω ΟΑΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερομισθίων.

ΟΑΕΔ για συνεχιση Πρακτικής Άσκησης