26 Σεπ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Πρακτική Άσκηση

Όσοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 20-21 να συμπληρώσουν την παρακάτω  ΑΙΤΗΣΗ για Πρακτική Άσκηση και να την αποστείλουν στη γραμματεία στο kampouris@admin.teithe.gr

Ακόμα να συμπληρώσετε την Ειδική_Αίτηση_Έγκρισης_Πρακτικής_Άσκησης 250920

και να την αποστείλετε στο  gpa@food.ihu.gr   όπως έχετε πληροφορηθεί στην διαδικτυακή ενημέρωση της Παρασκευής 25/9/20.