04 Ιουλ

  • Αλέξανδρος Κουλούρης

ΠΜΣ «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων»: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν τις οδηγίες για υποβολή υποψηφιότητας στην προκήρυξη και να αποστείλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην παραπάνω προθεσμία.