30 Ιουν

  • Γραμματεία

Παράταση στην Yποβολή εντύπων αιτήσεων & cd Πτυχιακών Εργασιών (Ιούλιος 2022)

Οι αιτήσεις των φοιτητών που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρωτοκολλήθηκαν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, λόγω του ότι η γραμματεία μας ήταν κλειστή λόγω ασθένειας, οι φοιτητές που παρουσιάζουν την πτυχιακή τους εργασία στις 4& 5 Ιουλίου, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να καταθέσουν τα cd, μπορούν να παραδώσουν την αίτηση τους σε έντυπη μορφή μαζί με τα cd-rom στη γραμματεία μας από τις 4-7-2022 ως και τις 8-7-2022.