28 Ιουλ

  • Γραμματεία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το Πανεπιστήμιο θα μείνει κλειστό κατά το διάστημα 01.08.2022 και έως 19.08.2022, σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, που επισυνάπτεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – ΨΖΡΑ46ΨΖ3Π-3ΦΨ

Καλές διακοπές με υγεία!