30 Σεπ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Link για ΖΟΟΜ στα διαδικτυακά μαθήματα

Για το χειμερινό εξάμηνο 20-21 στα διαδικτυακά μαθήματα να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω link ανάλογα με το εξάμηνο του μαθήματος:

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 – ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο        https://zoom.us/j/93754555946

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 – ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο        https://zoom.us/j/99274700265

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 – ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο        https://zoom.us/j/95182226127

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 – ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο        https://zoom.us/j/98028003450

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 – ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ       https://zoom.us/j/190770130