18 Μαρ

  • Γραμματεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την πλήρωση μίας θέσης Εργαστηριακού Συνεργάτη για την Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος

για την αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την πλήρωση μίας θέσης Εργαστηριακού Συνεργάτη,  με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία και Έλεγχο Ποιότητας Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων (Ε), στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ-EAΡINO 2018-19