18 Μαρ

  • Γραμματεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την πλήρωση μίας θέσης Εργαστηριακού Συνεργάτη για τη Γενική Μικροβιολογία

για την αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την πλήρωση μίας θέσης Εργαστηριακού Συνεργάτη,  με γνωστικό αντικείμενο τη Γενική Μικροβιολογία του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ