07 Σεπ

  • Αλέξανδρος Κουλούρης

Υποβολή Αιτήσεων στο ΠΜΣ – Παράταση Προθεσμίας μέχρι 13/9

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 13/9. Αυτή θα είναι και η τελική καταληκτική ημερομηνία πριν ξεκινήσει η διαδικασία συνεντεύξεων και επιλογής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής της αίτησης  εδώ.