14 Αυγ

  • Αλέξανδρος Κουλούρης

Υποβολή Αιτήσεων για το ΠΜΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το Ακαδ. Έτος 2019-2020 είναι ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν τις οδηγίες για υποβολή υποψηφιότητας στην προκήρυξη και να αποστείλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις infofoodpms@teithe.gr ή etzia@admin.teithe.gr. Στην τελευταία περίπτωση θα χρειαστεί να καταθέσουν τα έντυπα δικαιολογητικά πριν ή κατά την διάρκεια της συνέντευξης.