06 Μαρ

  • Γραμματεία

Ημερίδα Διδακτορικής Έρευνας

Τετάρτη 8/3/2023. Ώρα 10:00 – 14:30

Αίθουσα Ολυμπία, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Για το πρόγραμμα βλ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ