13 Σεπ

  • Γραμματεία

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή  (ολοκληρώθηκε 9/9/22).
Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων έχει ήδη ολοκληρωθεί με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων αποκλειστικά μέσω πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘ.
Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία   (σε εξέλιξη ως 23/9/22)
Η ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος μας αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, (ώρες Γραμματείας 10.00 – 12.00) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) από την Τρίτη 13-9-2021 έως την Παρασκευή 23-09-2022, των παρακάτω δικαιολογητικών:.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (όχι επικυρωμένη).
  • Έντυπο με συμπληρωματικά στοιχεία  πρωτοετών (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση –  βλέπε : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
  • υπογεγραμμένο χωρίς επικύρωση της υπογραφής.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/85 με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr   (Η Υπ. Δήλωση επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση -βλέπε: ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ )
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του διαβατηρίου & της άδειας διαμονής).
  • Φωτοτυπία της βεβαίωσης ΑΜΚΑ
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).
  • (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ): Πιστοποιητικό Γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
  • (ΜΟΝΟ για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης): Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.

(Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης).

Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι  η εξής :

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη (Πρώην ΑΤΕΙΘ Σίνδος)

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ταχ. Δ/νση :57400 Σίνδος Τ.Θ. 141

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι φοιτητές/ τριες θα λάβουν στο προσωπικό τους e-mail  κωδικούς  και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση και την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Για την περίπτωση λανθασμένης δήλωσης προσωπικών στοιχείων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή:

Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες αποδειχθεί ότι έχουν συμπληρώσει λανθασμένο αριθμό ΑΜΚΑ ή έχουν προβεί σε λανθασμένη δήλωση σχετικά με τα προηγούμενα Τμήματα/Σχολές φοίτησης, ή έχει προκύψει μεταβολή των προσωπικών τους στοιχείων μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (πχ αλλαγή επωνύμου ή αλλαγή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας κτλ), θα δηλώσουν στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση τα σωστά στοιχεία τους.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής τους μπορούν οι φοιτητές/τριες να επικοινωνούν με τη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνοντας e–mail στο : info@food.ihu.gr

(Παρακαλούνται να μην τηλεφωνούν, διότι είναι αδύνατη η ανταπόκριση σε συνεχή τηλεφωνήματα).

Συνημμένο 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ