22 Μαρ

  • Γραμματεία

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική Ασφάλεια προς τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Για λεπτομέρειες βλ. εδώ:

Αφίσα_ΕΓΝΑΤΙΑ – ΔΠΕ-Ι.Ο.ΑΣ 28_29_30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝ’ΤΟ ΣΩΣΤΑ