10 Ιουλ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

e-learning για φοιτητές του τμήματος που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι πλησιάζουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στη βιομηχανία τροφίμων ότι μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-reskill.eu/ όπου μπορούν να βρουν χρήσιμα διαδικτυακά μαθήματα.

 

Οδηγίες Σύνδεσης στο E-Learning Platform