23 Ιουν

  • Γραμματεία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ «ΤΕΙ»)

Επειδή παρουσιαστήκαν κάποια τεχνικά θέματα με τις δηλώσεις των φοιτητών στο «unitron» η γραμματεία προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα προέβη σε αυτοματοποιημένη δήλωση μαθημάτων. Έτσι πολλοί φοιτητές ΤΕΙ φαίνεται ότι έχουν πλέον δηλωμένα περισσότερα μαθήματα από αυτά που είχαν στην αρχική τους δήλωση. Επίσης σε κάποιους φοιτητές φαίνεται ότι το σύστημα δήλωσε αυτόματα και κάποια μαθήματα τα οποία τα έχουν ήδη περάσει.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι όλα τα παραπάνω δεν έχουν καμία επίδραση στην εξεταστική,  διότι δεν εμφανίζονται στις λίστες των καθηγητών.

ΩΣΤΟΣΟ: σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών «ΤΕΙ» να ελέγξουν τη δήλωση τους στο «unitron» ( Ειδικότερα στις εμβόλιμες δηλώσεις) και εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχει στη δήλωση τους μάθημα το οποίο το έχουν ήδη περάσει και εμφανίζεται τώρα στη δήλωση τους και/ή εμφανίζονται στη δήλωση τους επιπλέον μαθήματα από αυτά που δήλωσαν, να στείλουν (εφόσον το επιθυμούν) ένα μήνυμα το συντομότερο δυνατόν στο Email:itoumpas@admin.teithe.gr γράφοντας:

  • Στο θέμα του e-mail «unitron Δήλωση & Ονοματεπώνυμο»
  • Στο Κυρίως κείμενο: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου, Εξάμηνο φοίτησης και:

1) Τα μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς και έχουν δηλωθεί αυτόματα σε αλφαβητική σειρά. (Εφόσον υπάρχουν).

2) Τα μαθήματα που επιθυμούν να αφαιρεθούν από τη δήλωση τους σε αλφαβητική σειρά. (Μόνο τα μαθήματα που θα αφαιρεθούν).

Επισυναπτόμενα αρχεία: σκαναρισμένη την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Σας ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Ιωάννης Τούμπας