30 Μαρ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Διαδικτυακά Μαθήματα

Την 31η Μαρτίου ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων να ενημερώνονται μέσω του Moodle πότε θα γίνεται το μάθημα διαδικτυακά. Θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

Τα εγχειρίδια για τη λειτουργία της πλατφόρμας ΖΟΟΜ είναι τα παρακάτω

Εγκατάσταση client– Έλεγχος λειτουργίας μικροφώνου- ακουστικών κάμερας (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_setup_sound_video.pdf

Οδηγίες για απλή συμμετοχή (είτε διδασκόντων είτε φοιτητών) (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_plain_participation.pdf)