20 Μαρ

  • Γραμματεία

Ανάρτηση Προσκλήσεων Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού Πρόγραμμα Erasmus+ XE 2023-24 και Προκήρυξη BIPs

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος

(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82)

α. Η Πρόσκληση Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού Πρόγραμμα Erasmus+ XE 2023-24

με τα σχετικά ηλεκτρονικά έντυπα για την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, και

β. Προκήρυξη Εντατικών Προγραμμάτων Μεικτής Κινητικότητας BIPs.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αλλά και προτάσεων για τα BIPs είναι από 10-3-2023 έως 26-3-2023.