09 Μάι

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Ανακοίνωση επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (πρώην ΑΤΕΙΘ), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τους φοιτητές ότι κατόπιν δημοσίευσης της οδηγίας (ΦΕΚ 1699/τ.Β’/05-05-2020), δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Χειμερινού 2019-2020 & Εαρινού Εξαμήνου 2020, εφόσον οι φορείς στους οποίους θα διεξαχθεί η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά η διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2020, καθώς επίσης και η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που διέκοψαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020, παρακαλείσθε όπως γνωστοποιήσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, στο email: praktiki.espa@teithe.gr και στο gpa@food.ihu.gr, τη σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, έτσι ώστε να εκδοθούν έγκαιρα οι συμβάσεις.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης των δύο (2) εξαμήνων, Χειμερινού 2019-2020 και Εαρινού Εξαμήνου 2020, ορίζεται αρχικά η 1η Ιουνίου 2020 (01-06-2020).

ΦΕΚ 1699-τΒ’-5 5 2020_Έναρξη ΠΑ (covid-19)