01 Μαρ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Πρακτική Άσκηση Εαρινό 2023

Όσοι φοιτητές θέλουν να πραγματοποιήσουν τη πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2023, παρακαλώ να απαντήσουν στη παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/uNHc4QH3ZVSbK67R9

μέχρι την Πέμπτη 2/3/2023