07 Οκτ

  • Αλέξανδρος Κουλούρης

ICBC 2020 – 16ο Διεθνές Συνέδριο Σιτηρών και Άρτου

Abstract submissions are open for the 16th International Cereals and Bread Congress to be held in Christchurch, New Zealand, April 2020. As a member of the scientific Committee  I hope you will join the ICC family and celebrate your research with up to 400 other international scientists from all around the globe. https://lnkd.in/g4vqvfw

Maria Papageorgiou

 

Ανοιξε η υποβολή περιλήψεων για το 16ο Διεθνές Συνέδριο Σιτηρών και Άρτου που θα διεξαχθεί στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας τον Απρίλιο του 2020. Ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην οικογένεια της ICC και να μοιραστείτε την έρευνά σας με περισσότερους από 400 άλλους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. https://lnkd.in/g4vqvfw

Μαρία Παπαγεωργίου