Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει ενεργή συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Πρόκειται για προγράμματα διάρκειας 60 ωρών με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Η διδασκαλία διεξάγεται απογευματινές ώρες και Σάββατα. Οι θεματικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, σε αντίστοιχα προγράμματα, είναι οι ακόλουθες:

  1. Ελαιοκομία: καλλιέργεια ελιάς και μεταποίηση
  2. Δημητριακά: καλλιέργεια και μεταποίηση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας
  3. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα: από την παραγωγή στη μεταποίηση

Στην προσπάθεια για μια σφαιρική αντιμετώπιση των θεματικών ενοτήτων, αναπτύχθηκε συνεργασία με εισηγητές από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος και ειδικότερα από το Τμήμα Γεωπονίας  και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, αλλά και με εκπροσώπους του  παραγωγικού κλάδου.