ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ»

Το Τμήμα είχε ενεργή συμμετοχή στο ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με τίτλο «Τριπτόλεμος» ( ΦΕΚ 1438/Β΄/2.5.2012) το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το Νοέμβριο του 2013 το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ απαντώντας σε ανοιχτή πρόσκληση της ΓΓΝΓ κατέθεσε σχετική αίτηση με επιστημονική υπεύθυνη  την επικ. καθ. του Τμήματος Δρ Μαρία Παπαγεωργίου για τη διοργάνωση  δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους από 24 έως και 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, συνολικής διάρκειας 60 ωρών. Τα σεμινάρια αυτά που εκτός από την επιχορήγηση της ΓΓΝΓ ύψους 2200 Ευρώ προέβλεπαν και την οικονομική συμμετοχή ύψους 50 Ευρώ από κάθε ένα από τους 20 συμμετέχοντες,  διεξήχθησαν απογευματινές ώρες και Σάββατα ενώ  σε πρώτη φάση  αφορούσαν δύο θεματικές ενότητες.

  1. Ελαιοκομία: καλλιέργεια ελιάς και μεταποίηση

Περίοδος υλοποίησης 16/12/2013-3/2/2014

Εκπαιδευτές: Καλογιάννη Ελένη (υπεύθυνη σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος), Ρούμπος Αθανάσιος, Κάλφας Ηλίας,  Κόκκαλης Αθανάσιος, Παπαγεωργίου Μαρία, Ραφαηλίδης Στέλιος, Σαμαράς Πέτρος, και Αγγελόπουλος Σταμάτης

  1. Δημητριακά: καλλιέργεια και μεταποίηση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Περίοδος υλοποίησης 16/12/2013-3/2/2014

Εκπαιδευτές: Παπαγεωργίου Μαρία (υπεύθυνη σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος), Κόκκαλης Αθανάσιος,  Ραφαηλίδης Στέλιος, Μαρινοπούλου Αννα, και Αγγελόπουλος Σταμάτης

Τον Ιούνιο του 2014 το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων πήρε μέρος σε δεύτερη πρόσκληση της ΓΓΝΓ για μία ακόμη θεματική ενότητα με συντονίστρια τη Δρ Μαρία Παπαγεωργίου και Επιστ. υπεύθυνη της θεματικής ενότητας την επικ. καθ. Δρ Γεωργία Δημητρέλη. Ο τίτλος του τρίτου κύκλου ήταν:

  1. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Από την παραγωγή στη μεταποίηση

Περίοδος υλοποίησης 16/9/2014-18/10/2014

Εκπαιδευτές: Δημητρέλη Γεωργία (υπεύθυνη σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος),  Μπαμπίδης Βασίλειος , Εξαρχόπουλος Στέλιος,  Παπαγεωργίου Μαρία,  Ραφαηλίδης Στέλιος, Σαμαράς Πέτρος,  Μπελίδης Αθανάσιος.

Στην προσπάθεια για μια σφαιρική αντιμετώπιση των θεματικών ενοτήτων αναπτύχθηκε συνεργασία με εισηγητές από άλλα Τμήματα του ΑΤΕΙΘ και ειδικότερα το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας  και το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης αλλά και εκπροσώπους του  παραγωγικού κλάδου.